Śmieszne rozmowy telefoniczne

Śmieszne rozmowy telefoniczne

Telefon do babci o udzielenie pomocy po napadzie na bank.